นิวเคลียร์

Illustration2.jpg

อนาคตของพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย?

Published: 21 June 2021
บทความ
ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศที่ได้รับผลกระทบมากสุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับการผลิตพลังงาน แม้ว่าพลังงานนิวเคลียร์จะได้รับความนิยมน้อยลง แต่มีการถกเถียงมาเป็นเวลานานในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของพลังงานดังกล่าว ในขณะที่ประเทศไทยได้ตัดแผนพลังงานนิวเคลียร์ในปี 2561 ออกจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ยังคงมีคำถามว่าเราจะผลิตพลังงานอย่างไร และจะทำให้เกิดแหล่งพลังงานที่หลากหลายและอย่างไร ซึ่งยังไม่มีคำตอบ แต่ยังคงไม่มีการทอดทิ้งแผนดังกล่าวทั้งหมด ผู้สนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์ยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์ต่อไป