Panibagong Bangungot

Comic

Isang 4 na pahinang komiks sa tema ng Halalan sa Pilipinas 2022 ni @chonggo na pinamagatang "Panibagong Bangungot" na may dalang mensaheng "Maging mulat sa pagboto".

CoverComic1.jpg

Click here to read the comics in English.

Ardivilla Comics Filipino.jpg
Ardivilla Comics Filipino2.jpg
Ardivilla Comics Filipino3.jpg
Ardivilla Comics Filipino4.jpg

Click to download as .pdf

__

Ang mga pananaw na ipinahayag ng may-akda ay hindi nangangahulugang kay Heinrich Böll Stiftung.