Masa Hadapan Pendatang Terpaksa di ASEAN

Click here for English version of the article

Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) menyambut tahun ke-50 pada tahun 2017, dan ini adalah bertepatan dengan pimpinan pengerusi Filipina dengan tema yang ditetapkan sebagai “perkongsian untuk perubahan, melibatkan dunia” (partnering for change, engaging the world). Setengah abad selepas kewujudannya, adakah kumpulan serantau ASEAN menjadi lebih baik atau lebih teruk? Secara umumnya, ASEAN telah berkembang dengan agak baik dalam pelbagai aspek, termasuk usaha-usaha integrasi serantau, pengurangan jurang pembangunan, pengekalan keamanan dan penambahbaikan landskap sosial di seluruh rantau ini.

Walau bagaimanapun, perkembangan tersebut tidak merangkumi kesemuanya. Dalam erti kata lain, ia masih belum inklusif secara penuhnya. Hal yang demikian diesebabkan terdapat segmen-segmen terdedah dalam populasi yang tidak diliputi atau tertinggal dalam proses integrasi. Golongan tersebut merupakan populasi pendatang terpaksa, secara umumnya dirujuk sebagai orang pelarian (refugees) dan pencari suaka (asylum seekers).

Sehingga tahun 2015, sejumlah 284,949 orang pelarian dan pencari suaka telah mendaftar di Kemboja, Indonesia, Malaysia, Negeri Thai, dan Filipina (UNCHR, 2017). Tiada rekod pendatang terpaksa didaftarkan di negara-negara anggota ASEAN yang lain pada tahun 2015.

Satu soalan yang mudah dan bernilai untuk dijelaskan – adakah pendatang terpaksa yang mencari perlindungan di negara-negara anggota ASEAN dirangkumi dalam banci penduduk kebangsaan? Ataupun adakah mereka sebahagian daripada hampir 630 juta orang di ASEAN (ASEAN 2016)? Sekiranya tidak, mereka tidak mungkin dimasukkan dalam inisiatif-inisiatif pembangunan negara, apa lagi inisiatif-inisiatif integrasi serantau.

Sementara itu, bilangan orang yang melarikan diri daripada penganiayaan tidak akan berkurangan pada masa hadapan yang terdekat disebabkan ketidakpastian geopolitik, peperangan saudara yang berlangsungan, campur tangan ketenteraan dan pencabulan hak asasi manusia yang berlaku di hampir seluruh bahagian dunia.

Trend-trend migrasi terpaksa (forced migration) telah berkembang secara tidak konvensional disebabkan globalisasi, kemajuan teknologi dan sambungan pengangkutan yang bertahap lebih tinggi. Akibatnya, ASEAN tidak lagi menjadi tempat selamat kepada populasi pendatang terpaksa dari negara-negara anggotanya, tetapi dari rantau dan benua yang lain juga.

Sebagai contoh, kira-kira 14 peratus daripada jumlah 65.3 juta orang pendatang terpaksa adalah  ditempatkan (hosted) oleh negara-negara di rantau Asia Pasifik, di mana majoriti (53 peratus) berasal dari tiga buah negara yang utama, iaitu Somalia, Afghanistan dan Syria (UNCHR, 2017). Bagaimana ASEAN bereaksi kepada trend-trend sebegini adalah bergantung berat kepada komitmen negara-negara anggota individu dan tanggungjawab bersama untuk menjadikan rantau ini sebagai suatu tempat dikenali sebagai “rumah” (home) untuk semua orang.

Artikel ini bertujuan untuk membincangkan bagaimana ASEAN dapat memastikan usaha-usaha integrasi serantau mereka benar-benar “inklusif”, menjamin masa depan yang lebih baik bagi populasi pendatang terpaksa di rantau ini. Artikel ini juga membincangkan komitmen-komitmen ASEAN dan negara-negara anggotanya yang pernah berjanji pada masa dahulu.

Sejauh manakah pengalaman dahulu dapat mempengaruhi kumpulan serantau dan negara-negara anggotanya untuk menangani situasi pendatang terpaksa pada masa sekarang? Yang lebih penting, bagaimana ASEAN dan negara-negara anggotanya boleh bertindak balas dengan paling baik terhadap situasi pendatang terpaksa pada masa hadapan?

Kem Galang, Batam, Indonesia yang menampung pelarian Indo-China dari 1979 sehingga ia ditutup pada tahun 1996. Kini, ia dikekalkan sebagai tarikan pelancong.

Pendekatan Serantau Dalam Pengendalian Orang Pelarian Indo-China

Pendekatan serantau dalam pengendalian kemasukan pendatang terpaksa di rantau Asia Tenggara bukan fenomena yang baru. Anggota-anggota pengasas ASEAN, iaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Negeri Thai, berperanan sebagai negara-negara suaka untuk hampir setengah juta orang pelarian Indo-China pada akhir 1970-an, dan hal yang demikian berterusan sehingga awal tahun 1990-an.

Setiap negara anggota mempunyai tanggungjawab bersama. Malaysia, Negeri Thai dan Indonesia memainkan peranan utama dengan menyediakan lebih banyak ruang dan peluang kepada orang pelarian Indo-China untuk mencari tempat berteduh sementara sebelum ditempatkan semula ke negara-negara ketiga ataupun dihantar pulang ke rumah.

Singapura, walaupun terdapat batasan ruang yang jelas, pernah berkomitmen untuk menempatkan sekitar 900 orang pelarian pada tahun 1979 dan 480 orang pelarian pada tahun 1982 (UNCHR, 2017). Begitu juga, Filipina, walaupun keterpencilannya, berupaya untuk memberikan suaka kepada 5,300 oang pelarian pada tahun 1979, dan nombor ini meningkat hampir empat kali ganda kepada 20,300 orang pelarian pada tahun 1980 (UNCHR, 2017).

Komitmen ini tidak dibuat tanpa mengakui risiko sebenar dan implikasi masa depan untuk ASEAN atau negara-negara anggotanya. ASEAN mengakui sepenuhnya bahawa komitmen sebegitu akan mewujudkan suatu duluan, dan pada akhirnya akan mewujudkan suatu “fenomena magnet orang pelarian” yang akan menarik lebih ramai pencari-pencari suaka untuk mencari perlindungan pada masa yang akan dating.

Negara-negara anggota individu juga mengakui bahawa komitmen tersebut akan mewujudkan lebih banyak masalah social secara dalaman.

Agensi-agensi kerajaan akan menghadapi kos ekonomi dan beban pentadbiran dengan menangani kemasukan orang pelarian dan menyelaraskan tindak balas kemanusian dari pertubuhan-pertubuhan antarabangsa. (Suhrke, 1980)

Walaupun terdapatnya pelbagai halangan, komitmen kolektif mereka untuk menyediakan suaka sementara kepada orang pelarian Indo-China menunjukkan pendirian umum ASEAN dan rekod trek positif dalam bertindak balas terhadap situasi pendatang terpaksa yang kompleks dan amat dipolitikkan di rantau ini. Terdapat tiga pemerhatian yang dapat menerangkan dengan lebih baik bahawa kenapa komitmen sebegitu berjaya dari akhir 1970-an sehingga awal tahun 1990-an, tetapi hal yang demikian mungkin tidak semestinya dapat direplikasi pada masa sekarang.

Berurusan Dengan Migrasi Terpaksa Pada Masa Lalu

Pertama sekali, terdapat sambutan dan komitmen yang lebih besar oleh negara-negara ketiga seperti Amerika Syarikat, dan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa dapat mengurangkan beban negara-negara suaka pertama di ASEAN melalui penempatan semula yang cepat dan bantuan kewangan yang besar.

Pada tempoh antara 1979 dan 1980, sebagai contoh, kuota penempatan semula bulanan ke negara-negara ketiga telah ditingkatkan kepada 23,000 orang pemohon, dan dua pertiga daripada pemohon telah diambil oleh Amerika Syarikat. Di sisi kewangan, pertubuhan-pertubuhan antarabangsa telah membelanjakan kira-kira 100 juta Dolar Amerika Syarikat ke atas pengurusan populasi orang pelarian di Negeri Thai dalam tempoh enam bulan dari Oktober 1979 hingga Mac 1980, manakala UNCHR telah memperuntukkan kira-kira 30 juta Dolar Amerika Syarikat untuk Malaysia (Suhrke, 1980). 

Dengan komitmen dari Amerika Syarikat, pertubuhan-pertubuhan antarabangsa dan antara kerajaan, jumlah orang pelarian yang terlindung sementara di negara-negara anggota ASEAN telah berkurangan dengan cepat, dan pada masa yang sama mengurangkan implikasi kos yang ditanggung oleh negara-negara suaka.

Keduanya, Vietnam (negara asal majoriti orang pelarian Indo-China) bukan sebahagian ASEAN sehingga tahun 1995. Oleh itu, komitmen kolektif dari negara-negara anggota ASEAN untuk menyediakan tempat terteduh sementara kepada orang pelarian Indo-China tidak bertentangan dengan prinsip tidak campur tangan ASEAN.

Ketiganya, kesanggupan negara-negara anggota ASEAN untuk mengambil risiko dan tanggungjawab bersama untuk menyediakan tempat terteduh sementara adalah dimaksudkan untuk mengekalkan hubungan baik dengan Amerika Syarikat, dengan objektif yang sangat jelas untuk mengimbangi pengaruh China dan Kesatuan Soviet yang semakin berkembang di rantau ini.

Ketiga-tiga faktor inilah yang telah membantu pengukuhan tindak balas kolektif ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam menangani migrasi terpaksa pada masa lalu.

Mesyuarat Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Antara Kerajaan Asean (AICHR) semasa Pengerusi Malaysia ke AICHR, Jakarta, Indonesia, 2015

Komitmen Berdasarkan Peraturan Pada Zaman Ketidakpastian

ASEAN pada hari ini terdiri daripada 10 buah negara anggota, termasuk negara-negara yang pernah menghasilkan orang pelarian pada masa awalnya, seperti Kemboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Untuk memperkukuhkan usaha-usaha integrasi kolektif mereka, pemimpin-pemimpin ASEAN dari 10 buah negara-negara anggota berkumpul di Singapura pada tahun 2007 untuk menandatangani dan menyaksikan pembentukan Piagam ASEAN, dan justeru itu menjadi dokumen yang terikat dengan undang-undang bagi kumpulan serantau ini.

Secara tidak dinafikan, penubuhan Piagam ASEAN ialah manifestasi komitmen politik yang diperbaharui untuk mempertingkatkan proses pembangunan kominiti. Ia juga membuka jalan untuk peranan-peranan dan mandat-mandat diperluaskan Menteri-Menteri Luar ASEAN dan percambahan badan-badan ASEAN yang berkaitan dengan hak asasi manusia, antara lain, Suruhanjaya Antara Kerajaan ASEAN Mengenai Hak Asasi Manusia (AICHR) dan Suruhanjaya ASEAN Untuk Penggalakan dan Perlindungan Hak Wanita dan Kanak-Kanak (ACWC).

Institusi-institusi hak asasi manusia serantau diharapkan untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak rakyat ASEAN selaras dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (AHRD), Piagam ASEAN, dan Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat (UDHR). Tidak seperti Piagam Eropah Hak Asasi, walau bagaimanapun, tiada sebutan khusus istilah “refugee” (orang pelarian), “asylum-seeker” (pencari suaka) atau “forced migrant” (pendatang tepaksa) dirujuk dalam mana-mana dokumen penting ASEAN termasuk Piagam ASEAN dan AHRD.

Hal yang demikian adalah disebabkan kekurangan ratifikasi dalam kalangan negara-negara anggota – hanya Kemboja (1992) dan Filipina (1981) telah meratifikasi Konvensyen Pelarian 1951 dan Protokol 1967. Negara-negara anggota yang lainnya belum bersedia, dan belum menunjukkan sebarang petunjuk untuk meratifikasi konvensyen tersebut, walaupun pernah menunjukkan komitmen positif pada masa yang lalu.

Di peringkat kebangsaan, istilah “refugee” (orang pelarian) tidak diiktiraf secara rasminya atau dirujuk di dalam undang-undang kebangsaan, dasar-dasar dan prosedur-prosedur pentadbiran dalam kalangan pihak-pihak yang tidak menandatangani Konvensyen Pelarian 1951, termasuk Negeri Thai, Malaysia, dan Indonesia. Selain daripada kekurangan komitmen politik kolektif oleh kumpulan serantau, terdapat pemerhatian lain yang dapat menerangkan dengan lebih baik mengenai keengganan negara-negara anggota individual untuk berkomitmen kepada kewajiban yang terikat dengan undang-undang dalam menangani migrasi terpaksa di rantau ini.

Sebab-sebab Kekurangan Komitmen Politik Kolektif Untuk Menerima Orang Pelarian

Pertama sekali, era pasca Perang Dingin menandakan percambahan ancaman keselamatan yang berkembang dan mempunyai kepelbagaian aspek yang melemahkan dan mendedahkan negara-negara dan masyarakat kepada risiko-risiko keselamatan transnasional. Kesemua ini termasuklah ancaman-ancaman yang berasal daripada terorisme dan militant, penyeludupan pendatang-pendatang atipikal, pemerdagangan manusia serta penyeludupan dadah dan senjata – yang kesemuanya berkaitan dengan pergerakan orang pelarian di rantau ini.

Sifat kompleks ancaman kesemua ini menggesa negara-negara anggota ASEAN untuk menjadi terlalu melindungi dan kemudiannya tidak sanggup menyediakan komitmen bardasarkan peraturan dalam menangani pendatang-pendatang terpaksa. Negara-negara anggota seperti Negeri Thai, Malaysia dan Indonesia, walau bagaimanapun, menuntut bahawa walaupun kekurangan komitmen yang terikat dengan undang-undang, mereka akan memberi perlindungan yang minimum kepada orang pelarian termasuk pematuhan kepada prinsip “non-refoulement” atas dasar kemanusiaan.

Keduanya, era pasca Perang Dingin juga menandakan trend-trend baru migrasi terpaksa, terutamanya dari ratau-rantau dan benua-benua yang lain ke negara-negara ASEAN.  Walaupun bilangan orang yang mencari perlindungan di negara-negara anggota ASEAN telah mengurang hampir separuh daripada 437,530 pada tahun 1980 ke 284,949 pada tahun 2015 (UNHCR, 2017), kewarganegaraan adalah lebih pelbagai pada masa kini berbanding dengan masa sebelumnya. Sebagai contoh, Malaysia sekarang merupakan sebuah negara suaka bagi pendatang terpaksa yang berasal dari Angola, Burundi, Bhutan, Republik Afrika Tengah, Cameroon, Republik Demokratik Congo, Algeria, Guinea, Ethiopia, Iran, Iraq, Kenya, Kuwait, Rwanda, dan Senegal (selain Myanmar) (UNCHR, 2017).

Trend migrasi terpaksa yang serupanya berlaku di Negeri Thai dan Indonesia, yang menyaksikan kepelbagaian kewarganegaraan yang lebih besar berbanding dengan tempoh sebelum tahun 1990-an. Secara keseluruhan, daripada 284,949 orang pelarian yang telah berdaftar di seluruh negara-negara anggota ASEAN, kira-kira 11.3 peratus (32,127) ialah orang pelarian yang bukan-ASEAN, majoriti daripadanya berasal dari Asia Barat, Asia Selatan dan beberapa wilayah Afrika. Hal ini menunjukkan bahawa populasi pendatang terpaksa mungkin akan merupakan cabaran paling sukar dihadapi oleh kumpulan serantau pada masa depan.

Mencipta Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Pendatang Terpaksa

Kedua-dua sejarah masa lalu dan situasi sekarang pun tidak dapat meramal masa depan pendatang terpaksa di rantau ini pada zaman ketidakpastian geopolitik, perkembangan yang tidak sama rata dan ketidaksamaan yang mendalam ini. Cara terbaik untuk meramalkan masa depan bagi pendatang terpaksa di rantau ini adalah menciptanya. Walau bagaimanapun, untuk mencipta masa depan yang lebih baik bagi pendatang terpaksa, hal yang demikian memerlukan kepimpinan yang kuat, komitmen politik, kesanggupan untuk berkongsi beban dan tanggungjawab untuk melindungi bahagian ASEAN dan negara-negara anggota individu masing-masing.

Komitmen serantau yang kukuh untuk bertindak balas terhadap migrasi terpaksa hanya dapat dicapai apabila majoriti negara-negara anggota individu mempunyai kedudukan dan komitmen yang jelas di peringkat kebangsaan.

Walau bagaimanapun, hal yang demikian tidak pernah berlaku dengan ASEAN setakat ini. Negara-negara anggota individu, terutamanya negara penempatan orang pelarian terbesar seperti Negeri Thai, Malaysia dan Indonesia, perlu memainkan peranan yang penting dengan mengubah pendekatan kemanusiaan mereka ke komitmen yang terikat dengan undang-undang untuk menyediakan perlindungan kukuh dan mampan bagi populasi pendatang terpaksa.

Ketakutan terhadap implikasi tidak diketahui mengenai komitmen yang terikat dengan undang-undang sepatutnya tidak boleh menghentikan negara-negara daripada meratifikasikan Konvensyen Pelarian 1951, disebabkan motif migrasi terpaksa bukan ditentukan oleh status ratifikasi sesebuah negara anggota. Sebagai contoh, Malaysia masih belum meratifikasikan Konvensyen Pelarian 1951 dan tidak mengiktiraf orang pelarian di negaranya, tetapi bilangan orang pelarian yang mencari suaka di Malaysia telah meningkat secara signifikannya dari 5,412 individu pada tahun 2000 ke 154,486 individu pada tahun 2015 (UNCHR, 2017).

Hal yang demikian menunjukkan korelasi yang lemah antara status ratifikasi Konvensyen Pelarian 1951 sesebuah negara dan “fenomena magnet orang pelarian” di rantau ini.

Selain daripada faktor geografi dan peluang untuk mendapat manfaat daripada pelbagai aktiviti ekonomi seperti memasuki pasaran buruh tidak formal di Malaysia, Negeri Thai dan Indonesia, memberikan perlindungan minimum kepada orang pelarian secara kolektif berperanan sebagai factor tarikan yang menarik pencari suaka untuk mencari perlindungan di negara mereka masing-masing, walaupun tidak mempunyai komitmen yang terikat secara undang-undang.

Motif-Motif Di Sebalik Migrasi Terpaksa

ASEAN dan negara-negara anggotanya juga harus mengakui motif-motif (faktor tolak) di sebalik migrasi terpaksa, di mana orang pelarian adalah terpaksa, tanpa pilihan yang banyak, meninggalkan negara asal mereka untuk mencari perlindungan antarabangsa. Dalam keadaan sebegitu, orang pelarian akan mencari jalan untuk sampai ke negara-negara tersebut dengan merisikokan nyawa mereka diseludup oleh pihak ketiga yang cuai yang mengambil manfaat kekurangan integrity dalam kalangan kaki tangan penguatkuasa yang tertentu.

Di peringkat kebangsaan, negara-negara anggota individu haruslah mengukuhkan akses ke keadilan dan prosedur pentadbiran, memastikan setiap orang pendatang terpaksa mempunyai akses yang sama ke keperluan dan hak asas dalam proses suaka. Anggota-anggota Pertubuhan Masyarakat Sivil (CSOs) termasuk pertubuhan-pertubuhan perubatan, berasaskan iman dan kemanusiaan perlu diberikan sokongan dan bantuan kewangan yang diperlukan untuk membolehkan mereka melaksanakan tugas mereka dengan cekap.

Agensi-agensi kerajaan yang berkaitan haruslah bekerjasama dengan anggota-anggota CSOs supaya menjangkau pendatang terpaksa dan menyediakan bantuan yang diperlukan.

Kesanggupan negara-negara anggota individu untuk berkomitmen kepada kewajiban-kewajiban ini akan mempengaruhi negara-negara anggota lain untuk melakukan komitmen yang sama. Hal yang demikian dapat disaksikan dalam cara kerajaan-kerajaan Indonesia, Malaysia dan Negeri Thai bersaing dengan satu sama lain secara tidak disedari ketika bertindak balas terhadap krisis Rohingya pada akhir 2016.

Tidak ada apa-apa yang tidak baik mengenai persaingan diplomatik, walau bagaimanapun, hal ini tidak membawa kepada komitmen yang kukuh di peringkat kebangsaan ketiga-tiga buah negara tersebut.nMemandangkan kekurangan komitmen kebangsaan oleh negara-negara anggota individu, bagaimanakah dan apakah jenis peranan yang harus dimainkan oleh kumpulan serantau?

ASEAN telah menubuhkan institusi hak asasi manusia serantau, iaitu, AICHR pada tahun 2009, dengan mandat secara menyeluruh untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. AHRD (Perkara 16) mengutarakan komitmen ASEAN dan negara-negara anggotanya supaya memastikan hak untuk mencari suaka. AICHR adalah diposisikan dengan betul bagi memanfaatkan mandatnya untuk membangunkan strategi serantau supaya menggalakkan negara-negara anggota untuk meratifikasikan Konvensyen Pelarian 1951.

Hal yang demikian akan memperkukuhkan komitmen mereka supaya menjamin hak untuk mencari suaka dalam hal pendatang terpaksa. Sebagai sebuah badan ASEAN yang memegang perjumpaan setiap tahun, AICHR seharusnya menubuhkan satu agenda tetap mengenai migrasi terpaksa untuk diutamakan dalam “Priority Programme and Five Year Work Plan”nya (Program Prioriti dan Rancangan Kerja Lima Tahun). 

Mesyuarat Antara Muka Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Wakil AICHR, Kuala Lumpur, Malaysia, 2015

Kerjasama dan Perkongsian Strategik Diperlukan

Pengembangan orang pelarian bukan ASEAN di rantau ini menunjukkan bahawa hal yang demikian bukan lagi isu intra-rantau yang dapat diselesaikan secara eksklusif melalui cara dalaman. ASEAN dan AICHR adalah badan-badan hak asasi manusia serantau yang menyeluruh, mereka perlu mencari jalan untuk mewujudkan kerjasama dan perkongsian strategik yang khususnya menumpu pada isu-isu migrasi terpaksa dengan Kesatuan Afrika (African Union), Suruhanjaya Afrika mengenai Hak Asasi Manusia dan Rakyat (ACHPR) ataupun Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC).

Selain daripada memanfaatkan mekanisme hak asasi manusia serantau yang sedia ada, ASEAN seharusnya membangun satu platform yang lebih kukuh dan mampan untuk membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan migrasi terpaksa di luar tiga tonggak Komuniti ASEAN. Logiknya adalah mudah. Migrasi terpaksa merupakan isu keselamatan politik, sosio-budaya dan integrasi ekonomi. Oleh itu, satu per empat tonggak Komuniti ASEAN boleh diwujudkan untuk membincang penyelesaian serantau ke kepelbagaian isu seperti migrasi terpaksa.

Sebagai kesimpulan, populasi pendatang terpaksa secara default telah menjadi sebahagian masyarakat ASEAN sejak krisis pelarian Indo-China pada akhri 1970-an sehingga malapetaka Rohingya yang baru-baru ini. Sambutan antarabangsa yang tidak menentu untuk mengurangkan beban negara-negara suaka menunjukkan bahawa pendatang terpaksa mungkin akan berada dalam “situasi berlarutan” ketika mereka menunggu satu penyelesaian yang pasti. 

Memandangkan ASEAN berusaha untuk memperkukuhkan usaha-usaha integrasi serantaunya dan berikrar untuk menjadi benar-benarnya inklusif, berpusatkan insan dan berorientasikan insan, kumpulan serantau ini dan negara-negara anggotanya mesti memberi peluang-peluang dan memperkasakan pendatang terpaksa menjadi sebahagian daripada proses integrasi serantau ini.

Perkembangan kehadiran orang pelarian bukan ASEAN menunjukkan keperluan untuk mencerminkan perkembangan trend migrasi terpaksa ke dalam agenda serantau dan initiatif-initiatif integrasi. Rasional di sebalik ini adalah lebih baik untuk mengurus dan mengintegrasikan mereka daripada mengabaikan kehadiran mereka di negara. Pada masa itu, pendatang terpaksa, tanpa mengira kewarganegaraan, akan dapat menyumbang kepada masyarakat tuan rumah (hosting society), integrasi serantau dan mencipta masa depan mereka sendiri

 

REFERENCES

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). 2016. ASEAN Statistical Leaflet – Selected Key Indicators 2016. Retrieved 26 March 2017 from http://asean.org/storage/2012/05/ASEAN_Stats_Leaflet2016_web.pdf

Suhrke, Astri. 1980. Indochinese Refugees: The Impact of First Asylum Countries and Implications for American Policy [A Study Prepared for the Use of the Joint Economic Committee Congress of the United States, November 1980]. Retrieved on 12 March 2017 from https://www.jec.senate.gov/public/index.cfm/1980/12/report-2b9a3aa8-525f-407a-86ba-2e6b4171e90e

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). 2017. Population Statistics, 1979-2015. Retrieved on 23 March 2017 from http://popstats.unhcr.org/en/overview